The Craftroom


Del 30 de novembre al 2 de desembre em podreu trobar a la secció "Futur Excel·lent" dins de l'exposició "The Craftroom", al pavelló 8 de Fira Barcelona, a Montjuïc.

From the 30th of november to the 2nd of december you can find me in the section "Futur Excel·lent" (Excellent Future) within the exposition "The Craftroom", into the 8 pavilion of Fira Barcelona in Montjuïc.


Més informació/Further information:


http://www.ccam.cat/ca/Cos/areesactuacio:artesania:centreartesaniacatal:setmana

Història d'Amor d'un Cuc de Seda


De nou, en la línia d'Història d'una Mongeta, una il·lustració per una unitat didàctica de l'assignatura de primària de Ciències Naturals. Aquesta vegada es tracta del cicle vital dels animals, a partir de l'observació de cucs de seda.

Once again, like in Growing up Seeds, an illustration for a teaching unit for the primary education subject of Natural Sciences. This time it's about the animals' life cycle, through observing silkworms.