Mirall Convex


I aquell reflex d'un mirall convex
es va convertir en el seu botxí.
Va donar tota l'autoritat de la mesura de tot plegat
a una imatge distorsionada que algú li havia inculcat...


And that reflection of a convex mirror
became her executioner.
She gave all the authority of everything's measure
to a distorted image that someone had instilled into her...


Text: Autoodi I - Iogurts desnatats, Brams