Història d'una Mongeta


educació, il·lustració procés de germinació / education, illustration germination process

Il·lustració per una unitat didàctica plantejada per a nens d'Educació Primària a l'assignatura de medi en anglès. L'activitat gira entorn a l'observació del procés de germinació d'una mongeta.

Illustration done for a teaching unit for children of Primary Education, in the science subject. The activity is about the observation of the germination process of a bean.