L'abella que balla

il·lustració digital ilustración illustration infantil

Vet aquí que de l'avorriment va néixer una abella, 
però com que era d'avorriment
qui la va fer no s'hi va mirar, ni tan sols la va acabar. 
Així que, sabent-se invisible, es va posar a ballar ...


So it happened that, out of boredom, a bee was born,
but as it was from boredom,
the author did not care, and did not even finish her.
Thus, knowing herself invisible, she started to dance ...