Sssh!


No diguis a ningú que he escapat, ja que no han de saber que mai em van caçar

Tell no one I escaped, for they shall not know I was ever trappedImatge pel concurs d'il·lustracions d'Oysho: Voteu aquí

Lost in Phonetics
Quan el que estas dient no vol dir el que vols. 
Per a tots els no-nadius com jo.

When what you are saying does not mean what you mean. 
To all the non-native speakers like me.

La Llegenda de Sant JordiDiu la llegenda que, fa molt de temps, hi havia un regne que vivia atemorit per un terrible drac. 
El drac, molt donat a la lectura, va establir uns termes amb els reis de l'indret: mentre cada dia se li portés en ofrena un llibre que no hagués llegit abans, i amb una crítica decent del NewYork Times, deixaria en pau la bona gent del lloc. 
La història d'aquest drac es va anar escampant per la contrada i, com tots els rumors, es va tergiversar. Quan va arribar a les oïdes del brau cavaller Sant Jordi, la cosa anava d'un drac que menjava persones i una princesa captiva i altres coses que no venen al cas.
Així doncs, el nostre cavaller, va enfilar cap a la cova del drac. En arribar, entonà un crit de guerra, que va agafar per sorpresa el drac, amb tanta mala pata que es va tallar el dit amb una de les pàgines del llibre. 
El drac es va enfadar de valent, ja que de l'ensurt el llibre havia anat a parar a terra, tancant-se i perdent així el fil de la història. El seu rugit de ràbia va ser tan esfereïdor que Sant Jordi va marxar cames ajudeu-me. 
Finalment, el drac, en ajupir-se per recuperar el llibre, va adonar-se que del tall del dit n'hi havia sortit sang, i que d'aquella sang n'havia sortit una rosa roja. Això li va semblar molt pràctic per a marcar el lloc allà on s'havia quedat en el llibre, en cas que algun dia li tornés a caure al terra. 
I així es va inventar el punt de llibre.
FI

The legend says that, a long time ago, there was a kingdom living in fear of a dreadful dragon.
The dragon, that was very fond of lecture, stablished some terms with the kings of the place: as long as every day he was given a book that he had not read before, and with a nice review by the NewYork Times, he would leave the good people of the country be.
The story of this dragon spread across the land and, like all gossips do, it got twisted. When it came to the hearing of the valiant knight Saint George, the whole thing was about a dragon that ate people, and a captive princess, and other stuff not relevant right now.
Then, our knight, started to the cave of the dragon. When he arrived, he shouted a war cry that took the dragon by surprise, with such a bad luck that he cut his finger with one of the pages of the book.
The dragon got really angry as because of the shock the book had fallen down, thus closing and missing the point of the story. His furious roar was so terrifying that Saint George run away as fast as his legs would allow him.
Finally, when the dragon bent down to pick up his book, he realized that there was blood out of the cut in his finger, and that a red rose had grown from that blood. This he thought was very handy so as to mark the spot where he had had to close the book, just in case any other day it fell down again.
And this is how bookmarks were invented. 
The End

Aquest any va dedicat, amb amor, a tots els devora-llibres

How the Easter Bunny became a Bunny


Once upon a time there was a little bird (show the bird.) The little bird liked flying all around the forest (the bird is moved as if flying.) 
(Bird voice) “I fly, I fly, up to the sky”
And the little bird was always singing a beautiful song (sing the song)
Every year in Spring the little bird came to the forest, and flied and sung. And all the animals loved the little bird.
But, one year, while the little bird was flying (the bird is moved as if flying,) it started raining... and raining... and raining! (in crescendo, making gestures and sounds of rain.) And it was also so windy (The bird is now struggling through the storm) that the little bird (BAM!) hit a tree and fell down! (the bird hits something and falls.)
Then the rain stopped, and the sun came out... the little bird tried to fly but...
(Bird voice) “I fly...” (the bird falls) “I fly...” (the bird falls again)... “Oh, no! I can’t fly! Oouh! It hurts! Help! Help!”
And, do you know who came? The fairy Eastera! (show the fairy.) 
(Fairy voice) “Oh no! The little bird! What happened?” she asked.
(Bird voice) “It was raining, and I fell! And now I can’t fly! It hurts!”
(Fairy voice) “Oh... I see... I will try to help you” (take out a magic wand) “One, two, three, little bird be alright!” 
(The bird struggles again, but it does not work)
(Fairy voice) “Oh, no! It doesn’t work! I need more magic!” (to the kids) “Boys and girls, can you help me? One, two, three, little bird be alright!” (this can be repeated some times)
Oh! It works! Look! Now the little bird is a bunny! (show the bunny.)
(Bird/Bunny voice) “Oh! I have long ears! And big feet! I am a rabbit! But... it doesn’t hurt any more! Thank you fairy Eastera, you saved my life! Thank you, thank you!”
(Fairy voice) “You’re welcome, Bunny” 
And the Bunny went jumping, not flying, and he singed the same song. But he was not a normal bunny! He was magic! And for this reason he could still lay eggs!
And, the following Spring... (move the bunny as if jumping)
(Bunny voice) “I jump so high, up to the sky... Oh, look! It’s fairy Eastera! Fairy Eastera, Fairy Eastera!”
(Fairy voice) “Hello Bunny.”
(Bunny voice) “This painted egg is for you!”
The Bunny gave beautiful painted eggs to all the animals of the forest.
And every Spring, on Easter time, he gives painted eggs and chocolates to the English boys and girls!
And that’s all!


Aquest és el conte del Easter Bunny (Conillet de Pasqua) que he utilitzat per a una Unitat Didàctica dirigida a nens d'entre 3 i 6 anys. He adaptat una història que vaig trobar, i n'he fet les il·lustracions (senzilles, que de tant en tant també va bé) ja que no vaig ser capaç de trobar un llibre amb la història ja feta ni il·lustracions dels personatges que seguissin un mateix estil.
L'adaptació que he fet de la història, que es pot llegir més amunt, és només un conjunt d'instruccions. No obstant, ni tan sols jo mateixa les he seguit al peu de la lletra (he de dir que m'agrada bastant improvisar). Tot i això, va ser útil per tenir clar més o menys el que volia fer.
Pel que fa als nens i nenes, els hi va agradar el conte, i fins i tot els de 3 anys van poder-la seguir. 
Així doncs, aquest material és per a qualsevol mestre o mestra que el pugui menester.
Espero que hagi agradat i que ho trobeu útil!

This is a tale about the Easter Bunny I used in a Teaching Unit for children of 3 and 6 years old. I adapted a story I found, and made these illustrations (keeping them simple, which is also good from time to time) because I could not find a book with that story, nor illustrations of the characters that kept a similar style. 
My adaptation of the story above, is just a set of guidelines of how to tell it. Even I did not follow them literally (I must say I quite enjoy improvisation). However, it was useful to know more or less how I wanted to do it. 
As for the students, they enjoyed the story, and even the 3year-olds could follow it (remember we are talking about students of English as a second language).
So, this material is for any teacher to use it. 
I hope you enjoyed it and that it will be handy!


This is the link to the page with bird images I used to draw the bird: http://blognewsart.com/bird.html