Hivern


Gaudim de l'Hivern,
que quan més fred fa 
més càlids hem de ser.

Enjoy the Winter,
as the colder is the weather
the warmer we should be.

The Craftroom


Del 30 de novembre al 2 de desembre em podreu trobar a la secció "Futur Excel·lent" dins de l'exposició "The Craftroom", al pavelló 8 de Fira Barcelona, a Montjuïc.

From the 30th of november to the 2nd of december you can find me in the section "Futur Excel·lent" (Excellent Future) within the exposition "The Craftroom", into the 8 pavilion of Fira Barcelona in Montjuïc.


Més informació/Further information:


http://www.ccam.cat/ca/Cos/areesactuacio:artesania:centreartesaniacatal:setmana

Història d'Amor d'un Cuc de Seda


De nou, en la línia d'Història d'una Mongeta, una il·lustració per una unitat didàctica de l'assignatura de primària de Ciències Naturals. Aquesta vegada es tracta del cicle vital dels animals, a partir de l'observació de cucs de seda.

Once again, like in Growing up Seeds, an illustration for a teaching unit for the primary education subject of Natural Sciences. This time it's about the animals' life cycle, through observing silkworms.

Subconscient


A dins, al fons, ben tancat i, de sobte... 

Carefully kept deep down inside, and then suddenly... 

Trista


Quan t'envolta la barbàrie, no mirar no soluciona res.

When barbarity is all around you, not to look doesn't solve anything.

Bufa


Bufa al vent com qui bufa per allunyar els problemes

Blowing in the wind as if she blew away the troubles

Noctàmbula

mermaid shell watercolor illustration


Mandrosa sirena es lleva i s'estira 
i diu bona tarda en lloc de bon dia

Lazy mermaid, she awakes and she stretches, 
and she says good evening instead of good morning

Jalón

aquarel·la il·lustració ilustración illustration watercolor portrait retrat

Tot i que el dibuix ja té un temps... he volgut pintar-lo ara
Per tot el que una persona pot arribar a meravellar-te
i perquè sí.

Though it was drawn some time ago... I've wanted to paint it now.
Because the way somebody can amaze you
and just because.
Retrat de Xavi Jalón
Portrait of Xavi Jalón

Apàtica Neus

autoretrat self-portrait aquarel·la watercolor il·lustració illustration barcelona

Tot i que podria canviar-li el nom, no enganyaria a ningú: aquesta il·lustració és un autoretrat en un moment de transició en que l'apatia es torna imaginació. Si no t'agrada el que veus, canvia la mirada.

Though I could have changed her name, I wouldn't fool anyone: this illustration is a self-portrait made in a moment of transition in which apathy becomes imagination. If you don't like what you see, then change your point of view.

Història d'una Mongeta


educació, il·lustració procés de germinació / education, illustration germination process

Il·lustració per una unitat didàctica plantejada per a nens d'Educació Primària a l'assignatura de medi en anglès. L'activitat gira entorn a l'observació del procés de germinació d'una mongeta.

Illustration done for a teaching unit for children of Primary Education, in the science subject. The activity is about the observation of the germination process of a bean.

人魚 · Ningyo

il·lustració sirena

No és que les sirenes siguin tristes;
és que pretenem que somriguin després d'haver-les pescades.

It's not that mermaids are sad;
it's that we expect them to smile when we have caught them

Sleeping


Please don't spoil my day
I'm miles away
and after all I'm only sleeping

il·lustració infantil children illustration "Quan érem nens"


Il·lustració del projecte "Quan érem nens"
Illustration from the project "When we were children"

Nishikigoi

children illustration il·lustració ilustración infantil


«Hello there! I'm Nishikigoi, a japanese fish. So glad to meet you. 
Why, come inside, and let me offer you a cup of...
Hello there! I'm Nishikigoi!»

Pescant Sirenes

mermaid illustration il·lustració ilustración aquarel·la watercolor


El pescador pot buscar un ham de primera
però la sirena sap que qui pesca és ella

The fisherman can look for a perfect bait
but the mermaid knows that she is not the prey