Al vent

Vent - Mondaray


[…]L'aire ocupa tant com pot i, si intentes esclafar-lo, s'esmuny per tots els racons.
I si mai aconseguiu caçar l'aire d'una brisa o d'un temporal, aviat entristirà, es convertirà en simple oxigen i, finalment, morirà. Perquè l'aire no és aire si no és lliure.[…]

[…]The air occupies as much as it can, and if you try to squash it, it will slip out of your fingers.
And if you ever succeed in capturing the air of a breeze or a storm, it will soon become sad, it will turn into simple oxygen, and finally it will die. Because air is not air if it is not free.[…]

Silenci, estem gravant

Il·lustracions fetes amb diferents tècniques de gravat, lligades totes a contes de fades i punts de vista sobre aquests. 

Illustrations done with different graphics techniques, all of them related to fairy tales, and to points of view of them. Pacient
Patient


Prohibit
Forbidden


Fràgil
Fragile


Entrebanc
Setback