Pescant Sirenes

mermaid illustration il·lustració ilustración aquarel·la watercolor


El pescador pot buscar un ham de primera
però la sirena sap que qui pesca és ella

The fisherman can look for a perfect bait
but the mermaid knows that she is not the prey