Apàtica Neus

autoretrat self-portrait aquarel·la watercolor il·lustració illustration barcelona

Tot i que podria canviar-li el nom, no enganyaria a ningú: aquesta il·lustració és un autoretrat en un moment de transició en que l'apatia es torna imaginació. Si no t'agrada el que veus, canvia la mirada.

Though I could have changed her name, I wouldn't fool anyone: this illustration is a self-portrait made in a moment of transition in which apathy becomes imagination. If you don't like what you see, then change your point of view.