Com un ocell


I entre el glamour i la por,
només un petit ocellet
temerós d'aixecar el vol.

Between glamour and fear, 
just a scrawny little bird
fearful of taking flight.