Pardals al Cap


Aquesta és una il·lustració del Projecte Final del cicle d'Il·lustració, presentat el 2012 a l'escola Llotja. Últimament amb el cap a tot arreu menys a terra, i posats a recuperar imatges de fa temps, he trobat aquesta il·lustració prou adient.

This illustration is from the Final Project of my Illustration studies, presented in 2012 in the arts school Llotja. As I have been anywhere but down to earth of late, and having to rescue images from some time ago, I deem this illustration quite appropriate.