Silenci, estem gravant

Il·lustracions fetes amb diferents tècniques de gravat, lligades totes a contes de fades i punts de vista sobre aquests. 

Illustrations done with different graphics techniques, all of them related to fairy tales, and to points of view of them. Pacient
Patient


Prohibit
Forbidden


Fràgil
Fragile


Entrebanc
Setback