Al vent

Vent - Mondaray


[…]L'aire ocupa tant com pot i, si intentes esclafar-lo, s'esmuny per tots els racons.
I si mai aconseguiu caçar l'aire d'una brisa o d'un temporal, aviat entristirà, es convertirà en simple oxigen i, finalment, morirà. Perquè l'aire no és aire si no és lliure.[…]

[…]The air occupies as much as it can, and if you try to squash it, it will slip out of your fingers.
And if you ever succeed in capturing the air of a breeze or a storm, it will soon become sad, it will turn into simple oxygen, and finally it will die. Because air is not air if it is not free.[…]